ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ

ಬುಧವಾರ, ಜನವರಿ 15, 2014

ದಿಗ್ಭಂಧ

ದಿಗ್ಭಂಧ
ದಿಗ್ಭಂಧ
******
ಅಮವಾಸ್ಯೆ ರಾತ್ರಿಯ
ಕತ್ತಲ ಕಪ್ಪುಡುಗೆಯ
ಕಟ್ಟಳೆಯ ನಡುವೆಯೂ,
ಮಿನುಗು ತಾರೆಯ
ಚುಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟು, ರಂಗಿಗಾಗಿ
ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಆಗಸ.

:ಸಂತೋಷ ನಾಯಕ್ ಎಸ್.