ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ

ಭಾನುವಾರ, ಜನವರಿ 27, 2013

ರಾಜಕಾರಣಿ

ಆತನಿಗೆ ಹೊಸತು ರಾಜಕಾರಣ
ಆತ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಲಹರಣ
ಆತನದ್ದೀಗ,
 ದಾಖಲೆಯ ನೂರನೆಯ ಹಗರಣ!!

-ಸಂತೋಷ ನಾಯಕ್. ಎಸ್