ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ

ಶುಕ್ರವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 12, 2013

*ನೆನಪು*


ಕಾಗೆ ಹದ್ದುಗಳು ಮಾ೦ಸ
ಮುದ್ದೆಯ ಕುಕ್ಕುವಂತೆ,
ಮನದ ಭಾವವ ಕೆದಕಿ
ಮೆದುಳ ಗೆಡ್ಡೆಯ ನೆಕ್ಕದಿರಿ
ನೆನಪುಗಳೆ...
- ಸಂತೋಷ ನಾಯಕ್. ಎಸ್