ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ

ಶುಕ್ರವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 26, 2013

*ಕವಿ ಸಮಯ*************
ಮನದಿ ಮಿಂಚಿದ
ಕ್ಷಣದ ಮಿಲನಕೆ
ಭಾವಗರ್ಭದಿ
ಬೆಳೆದ ಭ್ರೂಣವು
ನವರಸಗಳ
ಶಬ್ದ ಪುಂಜದಿ
ಹೊರಬರುವ
ಮಧುರ ಕ್ಷಣ.   

- ಸಂತೋಷ ನಾಯಕ್. ಎಸ್