ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ

ಶುಕ್ರವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 15, 2013

*ಅಂತರ*ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆ
ಬಿಚ್ಚಿದರೆ ನಟಿ
ಗೋಡೆಗಳ ನಡುವೆ
ಬಿಚ್ಚಿದರೆ ವೇಶ್ಯೆ.
ನಟಿಗೆ ಸಮ್ಮಾನ
ವೆಶ್ಯೇಗವಮಾನ.

ಬಿದ್ದವರ ಒದ್ದು
ಇದ್ದವರ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ
ಅಂತರದ ಏಣಿ
ಇಡುವ ಕುರುಡು
ಸಮಾಜವೆ ಹೀಗೆ.  
  
- ಸ೦ತೋಷ ನಾಯಕ್. ಎಸ್
ಚಿತ್ರಮೂಲ: ಅಂತರ್ಜಾಲ