ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ

ಶುಕ್ರವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 22, 2013

* ವಿಧಿ *


ವಿಧಿ ಬರೆದಿತ್ತು
ಕರಿ ಕಷ್ಟದ ಉಯಿಲು
ಮರುಭೂಮಿ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ
ಸುಡುತ್ತಿತ್ತು ಬಿಸಿಲು
ದೂರದಿ ಕಂಡಿತು
ಮರವೊಂದರ ನೆರಳು
ಅಬ್ಬಾ! ಎಂದು
ಮರದಡಿಲಿ ಕೂರಲು
ಅಡಿಯಿಂದ ಕಾದಿತ್ತು
ಬಿಸಿಯೇರಿ ಮರಳು.   

- ಸಂತೋಷ ನಾಯಕ್. ಎಸ್